Ostrowiec Św. – Parafia św. Kazimierza Królewicza, Al. Jana Pawła II 41

Parafia


Zapraszamy na spotkania w Parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, Aleja Jana Pawła II 41 w każdy pierwszy piątek miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18:00, a następnie kontynuujemy spotkanie w salce przy kościele.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. dr Łukasz Sadłocha.
Link do parafii:
Parafia >>
Link do Diecezji:
Diecezja Sandomierska >>

Archiwum miesiąca: kwiecień 2019

W maju, wyjątkowo spotykamy się w drugi piątek miesiąca, czyli 10 maja, po mszy św. o godzinie 18.00., ponieważ pierwszy piątek miesiąca to również Święto Konstytucji 3 Maja. Serdecznie zapraszamy!

 

W dniach 07 – 14.04.2019 w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim odbywały się misje św., które prowadzili zakonnicy z Opactwa Cystersów w Wąchocku. 11.04.2019 podczas mszy św. o godz.18:00 homilię głosił przeor zakonu – ojciec Tymoteusz. Odniósł się w niej do słów z czytania dotyczącego zawarcia przymierza Boga z Abrahamem oraz obowiązku podtrzymywania tegoż przymierza przez kolejne pokolenia. Nawiązał do historii zawiązywania się pierwszej wspólnoty kościelnej oraz podkreślił znaczenie istnienia wspólnot chrześcijańskich w obecnych czasach.  W trakcie jego nauki wystąpiło kilka osób, które należały do różnych wspólnot działających przy parafiach w Ostrowcu Św. Mieliśmy możliwość opowiedzieć o Wspólnocie Trudnych Małżeństw SYCHAR, przedstawić nasz charyzmat, cele, czas i miejsce naszych spotkań oraz zaprosić wszystkich małżonków, którzy mają pragnienie ratowania swojego małżeństwa.  Aby przybliżyć obecnym, nieograniczone możliwości działania Pana Boga w odrodzeniu związku, przedstawiono krótkie świadectwo.

Pięknie dziękujemy za zaproszenie.

W dniu 5.04.2019r. odbyło się spotkanie ogniska WTM SYCHAR w Ostrowcu Św., uczestniczyło w nim 9 osób oraz opiekun duchowy. Po wspólnej modlitwie, przypomnieniu charyzmatu wspólnoty i zasad panujących na spotkaniu, zapoznaliśmy się z tekstem (przygotowanym na podstawie: Pisma Świętego, „Seminarium odnowy wiary”. Podręcznik formacyjny (pod red. ks. Krzysztof Kralka SAC, Michał Zborowski) oraz artykułu pt. „Grzech nie jest najważniejszy” rozmowa  z  o. Mirosławem Pilśniakiem), dotyczącym grzechu.

Grzech pierworodny spowodował, że toczy się w nas wojna domowa: ciało buntuje się przeciwko duszy, bo dusza zbuntowała się przeciwko Bogu.

Wiemy przecież, że Prawo jest duchowe. A ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu.  Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę – to właśnie czynię.” Rz 7, 14-15

 „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy.  Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.  Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.” 1 J 1,8-10

Grzech nie narusza naszej wiecznej relacji z Bogiem. Jezus umarł za wszystkie nasze grzechy – te które popełniliśmy, te, które właśnie popełniamy i te, które popełnimy w przyszłości. Nasza relacja z Bogiem ma „wieczystą gwarancję”.

Grzech narusza naszą wspólnotę z Bogiem. Wpływa na komunikację z Bogiem, na zdolność pełnienia Jego woli. Grzech powoduje, że nie widzimy rzeczywistości takiej, jaka ona jest naprawdę, tracimy zdolność widzenia rzeczy, które w zamiarze Chrystusa mamy myśleć i czynić. Kiedy popełniamy grzech nie trafiamy do celu.Bóg nigdy nie zerwał  z grzesznikiem związku miłości i miłosierdzia. W sytuacji grzechu Bóg spieszy nam z pomocą, bo wie, że wtedy najbardziej Go potrzebujemy. Jezus został posłany na świat dla nas – grzeszników, by uratować nas  z grzechu, który prowadzi do śmierci.

„Gdzie wzmógł  się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” Rz 5,20

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.”                       J 3,16

 Nasza wartość nie tkwi w bezgrzeszności, tylko w naszym związku z Bogiem.

Zbytnia koncentracja na własnych grzechach, na tym by ich nie popełniać, może skutecznie oddzielić nas od Pana Boga, może zniszczyć naszą relację z Bogiem, bo zamiast z całej siły angażować się w budowanie więzi z Nim, tracimy je na unikanie grzechów, na kreowanie własnej wizji świętości. Z lęku przed pomyłką, niejednokrotnie rezygnujemy z dokonania jakiegoś dobra, bo od miłości Boga bardziej cenimy sobie własną doskonałość czy bezgrzeszność. Wiara to relacja z Bogiem, to dzielenie życia z Jezusem, który pragnie mieć z nami relację pomimo naszych grzechów i słabości.

„Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”   MK10,45

Im bardziej będziemy kochać Boga, siebie i ludzi, im głębszą relację będziemy mieć  z Panem Bogiem, tym rzadziej będziemy upadać pod ciężarem grzechu.

„Otóż wiemy już, że każdy kto narodził się z Boga nie grzeszy. Syn Boży strzeże go od grzechu. Zły nie ma doń dostępu.” J 5,18

 Na podstawie powyższego tekstu, próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na dwa pytania:

  1. Czy potrafię zaakceptować własną grzeszność/niedoskonałość?
  2. Na kim/na czym koncentruję się w obliczu zła/skrzywdzenia? Gdzie szukam ratunku?

W dniu 30 marca 2019r. grupa Sycharków z ogniska WTM w Ostrowcu Św. wybrała się do kina Helios w Starachowicach, by obejrzeć film pod tytułem „Miłość i miłosierdzie”. Film wyreżyserowany przez Marka Konrada opowiada o najważniejszych wydarzeniach z życia siostry Faustyny Kowalskiej i wpływie Bożego Miłosierdzia na losy świata. Filmowa opowieść, pełna wzruszających scen z objawień Jezusa Chrystusa siostrze Faustynie oraz determinacji, z jaką pragnie ona przekazać światu przesłanie Zbawiciela, robi ogromne wrażenie i porusza.  W historię życia i powołania zakonnego siostry wplecione zostało powstanie oraz późniejsze dzieje obrazu Jezusa Miłosiernego, którego autorem był Eugeniusz Kazimirowski. Przedstawione zostało powstanie obrazu, a także cudowne ocalenie z rąk władz komunistycznych. Dowiadujemy się także jak powstało Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego oraz w jaki sposób rozpowszechniał się kult Miłosierdzia Bożego na całym świecie.