Ostrowiec Św. – Parafia św. Kazimierza Królewicza, Al. Jana Pawła II 41

Parafia


Zapraszamy na spotkania w Parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, Aleja Jana Pawła II 41 w każdy pierwszy piątek miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18:00, a następnie kontynuujemy spotkanie w salce przy kościele.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. dr Łukasz Sadłocha.
Link do parafii:
Parafia >>
Link do Diecezji:
Diecezja Sandomierska >>

W dniach 07 – 14.04.2019 w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim odbywały się misje św., które prowadzili zakonnicy z Opactwa Cystersów w Wąchocku. 11.04.2019 podczas mszy św. o godz.18:00 homilię głosił przeor zakonu – ojciec Tymoteusz. Odniósł się w niej do słów z czytania dotyczącego zawarcia przymierza Boga z Abrahamem oraz obowiązku podtrzymywania tegoż przymierza przez kolejne pokolenia. Nawiązał do historii zawiązywania się pierwszej wspólnoty kościelnej oraz podkreślił znaczenie istnienia wspólnot chrześcijańskich w obecnych czasach.  W trakcie jego nauki wystąpiło kilka osób, które należały do różnych wspólnot działających przy parafiach w Ostrowcu Św. Mieliśmy możliwość opowiedzieć o Wspólnocie Trudnych Małżeństw SYCHAR, przedstawić nasz charyzmat, cele, czas i miejsce naszych spotkań oraz zaprosić wszystkich małżonków, którzy mają pragnienie ratowania swojego małżeństwa.  Aby przybliżyć obecnym, nieograniczone możliwości działania Pana Boga w odrodzeniu związku, przedstawiono krótkie świadectwo.

Pięknie dziękujemy za zaproszenie.