Ostrowiec Św. – Parafia św. Kazimierza Królewicza, Al. Jana Pawła II 41

Parafia


Zapraszamy na spotkania w Parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, Aleja Jana Pawła II 41 w każdy pierwszy piątek miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18:00, a następnie kontynuujemy spotkanie w salce przy kościele.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. dr Łukasz Sadłocha.
Link do parafii:
Parafia >>
Link do Diecezji:
Diecezja Sandomierska >>

W pierwszy piątek czerwca odbyło się spotkanie ogniska WTM Sychar w Ostrowcu Św. Naszym gościem był Mirosław Rucki prof. nadzw. UTH Radom, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Society of Biblical Literature (USA) oraz Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki. Mirek wprowadził nas do zagadnień Ruchu Wiernych Serc, przygotował i wygłosił wykład dotyczący modlitwy oraz zachęcał do udziału w Rocznym Studium Biblijnym, którego jest autorem.

Roczne Studium Biblii jest propozycją 12 spotkań biblijnych odbywających się raz w miesiącu przez okres jednego roku od września do sierpnia. Spotkania będą odbywać się w zamkniętej grupie, tzn. po rozpoczęciu Studium nie będzie można już się do niego dołączyć w trakcie jego trwania.

Warunki uczestnictwa:

– pragnienie trwania w wierności Bogu i współmałżonkowi pomimo kryzysu,

– gotowość systematycznego uczęszczania na wszystkie spotkania i wykonywania zadań domowych,

– pragnienie umacniania się w Chrystusie i Jego słowie.