Ostrowiec Św. – Parafia św. Kazimierza Królewicza, Al. Jana Pawła II 41

Parafia


Zapraszamy na spotkania w Parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, Aleja Jana Pawła II 41 w każdy pierwszy piątek miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18:00, a następnie kontynuujemy spotkanie w salce przy kościele.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. dr Łukasz Sadłocha.
Link do parafii:
Parafia >>
Link do Diecezji:
Diecezja Sandomierska >>

16.09.2019 r. po Mszy Świętej o godzinie 18:00 w kościele p.w. św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Św. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Warsztatów Biblijnych, opracowanych i przygotowanych przez dr hab. inż. Mirosława Ruckiego – prof. nadzw. UTH w Radomiu. Warsztaty utworzone zostały w ramach formacji Ruchu Wiernych Serc, działającego przy WTM Sychar. Ich celem jest pomoc małżonkom w przezwyciężaniu kryzysu. Obecny cykl comiesięcznych spotkań nosi tytuł: „Samowychowanie w kryzysie”. Warsztaty trwają jeden rok i skupiają wszystkich, których pragnieniem jest uzdrowienie relacji małżeńskich, przy zachowaniu wierności współmałżonkowi i zawierzeniu się Jezusowi Chrystusowi, czerpiąc wsparcie i wiedzę ze Słowa Bożego.

Spotkania odbywają się w zamkniętej grupie, która uformowała się we wrześniu.

Warunki uczestnictwa w Studium:
– pragnienie trwania w wierności Bogu i współmałżonkowi pomimo niewierności drugiej strony (choć przynależność do RWS nie jest wymagana);
– pragnienie umacniania się w Chrystusie i Jego słowie;
– gotowość systematycznego uczęszczania na wszystkie spotkania i wykonywania zadań domowych oraz rzetelne zapoznanie się z tematem spotkania, na którym się nie było.

Na spotkania należy przynosić ze sobą Pismo Święte i materiały formacyjne do tematu  (które należy przestudiować przed warsztatami), a także, jeżeli mamy taką potrzebę, coś do notowania.

W pierwszym spotkaniu udział wzięło 8 osób. Temat wrześniowego spotkania: „Jezus rozwiązujący moje problemy”. Na podstawie przygotowanych przez Mirka materiałów przedstawiony został rys historyczny narodu wybranego oraz przykłady realnego działania Pana Boga w życiu ich wspólnoty.

W trakcie omawiania kolejnych przykładów oraz rozważania słów z  Pisma Świętego, uczestnicy warsztatów mieli okazję odnieść je i porównać z przykładami z własnego życia. Dzielili się doświadczeniem działania Pana Boga i dyskutowali na temat różnych sposobów pomocy Bożej i wsparcia podczas rozwiązywania problemów.

Odpowiedzi, będące owocem dyskusji ukierunkowały nas na podniesienie świadomości, jak bardzo jesteśmy umiłowani przez naszego Stwórcę, i jak ściśle nasze życie związane jest z Jego wolą. Duże trudności przyniosły refleksje na temat : Czy Pana Boga faktycznie interesują nasze problemy? Czy Pan Bóg reaguje na nasze wołanie i w jaki sposób?