Ostrowiec Św. – Parafia św. Kazimierza Królewicza, Al. Jana Pawła II 41

Parafia


Zapraszamy na spotkania w Parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, Aleja Jana Pawła II 41 w każdy pierwszy piątek miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18:00, a następnie kontynuujemy spotkanie w salce przy kościele.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. dr Łukasz Sadłocha.
Link do parafii:
Parafia >>
Link do Diecezji:
Diecezja Sandomierska >>

Nietypowo, bo w drugi piątek listopada, odbyło się spotkanie formacyjne ostrowieckiego ogniska WTM Sychar. Uczestniczyło w nim  10 osób i opiekun duchowy-  ks. Łukasz. Na spotkaniu obecne były dwie nowe osoby, witamy Was serdecznie:)  Po modlitwie i dzieleniu się, Mireczka przedstawiła temat spotkania -„Przebaczenie”, który przygotowała  na podstawie książki „Drogowskazy dla duszy” Gary Chapmana i Elisy Stanford.

Temat poruszał niezwykle istotną relację człowieka z drugim człowiekiem, opartą na darowaniu win, co w zasadniczy sposób rzutuje na samouleczenie własnych zranień. Pomocą dla nas jest Słowo Boże, w którym odnajdujemy moc do postawy miłosierdzia względem drugiego człowieka.

Siedem zagadnień rozszerzających temat przewodni opisywało świadectwa osób, które zdecydowały się na krok przebaczenia. Do każdego z nich podane było odniesienie do Biblii, w którym Pan Bóg naucza nas jak budować relację miłości i miłosierdzia z drugim człowiekiem.

To wszystko , co mogę dać…

„Miłosierdzie odnosi triumf nad sądem”(Jk 2, 13)

Wystarczy miłość

„Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, w którego duszy nie kryje się podstęp.” (Ps 32, 1-2 )

Czy jestem godzien

„ Co bowiem wybaczyłem, o ile coś wybaczyłem, uczyniłem to dla was wobec Chrystusa.”

 (2 Kor 2, 10)

Amen

Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie,  jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. (Ef 4, 32)

Aby współpracować z Bogiem i stawać się bardziej miłosiernymi, musimy zgodzić się na Boże zamysły- mówiąc „amen”.

Przyjęte przeprosiny

„Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.” (Łk 6, 37)

Promienna radość                                                                                                                       

„Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje.” (Łk 7, 47)

Najlepszy sędzia

„Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej! Napisano bowiem: „Do mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę-mówi Pan.” (Rz 12, 19)