Ostrowiec Św. – Parafia św. Kazimierza Królewicza, Al. Jana Pawła II 41

Parafia


Zapraszamy na spotkania w Parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, Aleja Jana Pawła II 41 w każdy pierwszy piątek miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18:00, a następnie kontynuujemy spotkanie w salce przy kościele.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. dr Łukasz Sadłocha.
Link do parafii:
Parafia >>
Link do Diecezji:
Diecezja Sandomierska >>

Archiwum miesiąca: styczeń 2021

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie ogniska WTM Sychar w Ostrowcu Św. (niestety ciągle jeszcze online), o godz. 20.00, po wieczornej Mszy Św., sprawowanej w intencji naszych rodzin w dniu 5 lutego 2021r. (tradycyjnie spotykamy się w pierwsze piątki miesiąca). Nasze spotkania mają charakter otwarty. Osoby, które chcą uczestniczyć w naszych spotkaniach, proszę o wiadomość za pomocą formularza (zakładka: Kontakt), prześlę link do Skypa. Można również kontaktować się z opiekunem duchowym naszego ogniska ks. Łukaszem Sadłochą, posługującym w parafii św. Kazimierza Królewicza na Pułankach.

W styczniu 2020r. odbyły się dwa spotkania naszego ostrowieckiego ogniska WTM SYCHAR, za każdym razem spotykaliśmy się onlie, korzystając ze Skypa.

Na pierwszym spotkaniu, formacyjnym, omawialiśmy kolejny rozdział książki Moniki  i dk. Marcina. Gajdów pt. „Jak współpracować z łaską?”

Rozdział mówiący o tym, jak bardzo ważne jest poznanie siebie samego.

„Trzeba poznać siebie, wydobywać wszystko z podświadomości,

żeby wszystko było proste i jasne”  Karol Wojtyła

„Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” J 8,23

W poznawaniu nas samych, często przeszkadza nam JA FAŁSZYWE, czyli mechanizmy obronne, które skutecznie oddzielają nas od rzeczywistości, chronią przed zranieniami, ale jednocześnie nie pozwalają nam zobaczyć naszych własnych błędów, za które powinniśmy wziąć odpowiedzialność. Do uzyskania wglądu potrzebujemy drugiego człowieka. Szczególnie cenne są osoby, które nas ranią, drażnią i wybijają z dobrego samopoczucia. To najlepsi  sprzymierzeńcy, terapeuci, których posyła na Bóg, aby pokazać nam chorobę naszego serca.  Dopóki na osobę, która nas rani, nie reagujemy miłością miłosierną i zrozumieniem, dopóki na sytuacje „wybijające nas z dobrostanu” nie reagujemy spokojem i łagodnością, ciągle jeszcze mamy coś do zrobienia, ciągle jeszcze istnieje w nas struktura czekająca na rozkruszenie.

Drugie spotkanie dotyczyło relacji małżeńskiej. Po wysłuchaniu krótkiej audycji zastanawialiśmy się i próbowaliśmy odpowiedzieć na następujące pytania:

Na ile zauważasz W SOBIE przekonanie, że Twój współmałżonek jest właśnie „dla Ciebie”?

Jaka jest Twoja własna wizja czy obraz relacji małżeńskiej, która powinna istnieć między Wami?

Kogo czynisz odpowiedzialnym za swoje własne szczęście w Waszym związku?